Presentation

: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /customers/b/8/d/visacivilkurage.se/httpd.www/includes/unicode.inc on line 345.

Visa civilkurage är ett demokratiprojekt som växt fram efter en insikt, att vem som helst kan drabbas av socialt destruktiva processer på jobbet.  Enskilda personer kan tjäna på rädsla, otrygghet och intriger. Öppenhet, dialog och trygghet  i arbetslivet är däremot seger för  samhällets ekonomi, demokrati och bättre folkhälsa.

 

Rösterna  

  • Sven-Axel Månsson, Professor i socialt arbete vid Malmö högskola.
  • Lennart Lundquist Professor emeritus i statskunskap vid Lunds universitet.
  • Per Borgå Överläkare och specialist på traumabehandling.
  • Lars Bagge psykolog med stor erfarenhet av psykosociala arbetsmiljöproblem.
  • Brian Palmer Socialantropolog som undervisar i civilkurage.
  • Christer Winbäck Riksdagsman (fp) Motionerat angående kränkande särbehandling.
  • Torbjörn Björlund Riksdagsman (v) Arbetsmiljöansvarig inom partiet.
     

 

Dålig psykosocial arbetsmiljö ges väldigt lite uppmärksamhet i samhällsdebatten med tanke på problemets storlek. Kapitlet om "Psykosociala påfrestningar och stressrelaterade besvär" ur den bifogade pdf-filen Socialstyrelsens folkhälsorapport 2009 (längst ned på sidan)  visar att sociala relationer på arbetsplatsen är  ett av dagens stora folkhälsoproblem och skapar långa sjukskrivningar.

Forskningen visar att det inte  handlar om personliga egenskaper, utan om rädsla och otrygghet  som leder till ett räddhågat sätt att handskas med kritik (s.k. whistleblowing) rivalitet och konflikter. Vid tystnad och bristande dialog uppstår situationer där anklagelser förs fram istället för att diskutera sakfrågor, därmed finns möjligheten till projiceringar och att skapa en syndabock. Det händelseförloppet är välkänt hos alla forskare.

Det finns lagar mot den här slags oetiska processer men genom statistik kan man se att problemen i Sverige är stora trots lagar, goda föresatser och regler. (Arbetsmiljöverket skrift och statistik om mobbning och relationsproblem finns tillgänglig som pdf-fil längst ner på sidan. Där finns även de juridiskt gällande föreskrifterna 1993:17)
 

Arbetsmarknadens parter -facket och arbetsgivaren, har ansvar för individens trygghet och  de som genom staten fått  uppdraget att  se till att det fungerar är Arbetsmiljöverket."att alla har en god och utvecklande arbetsmiljö" (citat från Arbetsmiljöverkets hemsida).
 

Forskare och sakkunniga möter ofta en handlingsförlamning när det gäller att förändra och diskutera den svåra situationen. Det är få som tar sig tid att lyssna på fakta som presenteras. Debatten tystas istället, facket visar sig i realiteten ha en otoligt svår och komplicerad uppgift   där de kommer i lojlitetskonflikt mellan olika parter. Dels till de närmaste cheferna  och dels mellan sina medlemmars olika intressen.Från många håll finns en stor vilja att omtolka och dölja, istället för att se problemen som en väckarklocka.  

En stor inspiration finns att hämta i det Norska arbetsmiljöverkets sätt att hantera frågorna och det som inspirerat främst är deras vilja att påvisa att det sker oetiska processer. Genom synliggörandet och dialogen vet man att riskerna minskar.(www.jobbingutenmobbing.no)
 

Arbetsmiljöverkets skriver på sin hemsida "stress i arbetet uppmuntrar (regressiva) beteenden som ryktesspridning och utlöser försvarsmekanismer som gör att syndabockar söks" de anger även att det  till antalet personer är ett stort problem
"mobbning är ett större problem i den offentliga sektorn, närmare 10 procent anger att de varit utsatta för personlig förföljelse"
När det utsetts en syndabock lyfts personen ut ur organisationen på ett sätt som klart och tydligt bryter mot arbetsmiljölagen. I en mängd olika böcker och beskrivs problem där lagen inte tillämpas, och hur individen görs rättslös. Därmed kränks individens demokratiska och mänskliga rättigheter.
 

I den forskarrapport som resulterade i boken "När man måste säga ifrån - om kritik och whistleblowing och offentliga organisationer" utgiven hösten 2008 (http://www.nok.se/[..]-ifran-ISBN-9789127117822/) finns problemen beskrivna, även i boken "Vuxenmobbning i människovårdande yrken" (http://www.bokus.com/b/9789144032085.html)
Läs gärna även LR´s rapport om tystade lärare som pdf nedan. 

Rädsla och tystnad möjliggör brottsliga processer mot enskilda individer och är demokratins värsta fiende.


 

Börje Eriksson
 

Demokratiprojektet är i högsta grad politiskt men partipolitiskt och religöst obundet.
 

Initiativtagare till projektet
     Börje Eriksson 2009-05-28

 

BilagaStorlek
Folkhalsorapporten_2009.pdf4.71 MB
Arbetsmiljoverket.pdf519.39 kB
AFS1993_171.pdf23.51 kB
AcroRd32.exe337.61 kB
Tystade_larare.pdf216.33 kB